زیتون

زیتون

شبکه لیست

نمایش دادن همه 7 نتیجه

پروده تمشکی

پروده تمشکی
تومان

پروده تمشکی  یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

زیتون اسلایس

زیتون اسلایس
تومان

زیتون اسلایس یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

زیتون با هسته

زیتون با هسته
تومان

زیتون از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

زیتون بی هسته سوپر

زیتون بی هسته سوپر
تومان

زیتون بی هسته سوپر یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

زیتون فلفلی

زیتون فلفلی
تومان

زیتون فلفلی یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

قارچ انبه زیتون

قارچ انبه زیتون
تومان

قار چ انبه زیتون یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

کوکتل زیتون

کوکتل زیتون
تومان

کوکتل زیتون  یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

Call Now Button