ترشی

ترشی

شبکه لیست

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

ترشی رشتی

ترشی رشتی
تومان

ترشی رشتی یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی آلبالو

ترشی آلبالو
تومان

ترشی  آلبالو یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی اندونزی

ترشی اندونزی
تومان

ترشی  اندونزی یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی بادمجان شکم پر
تومان

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی بادمجان شکم پر
تومان

ترشی  بادمجان شکم پر یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی بامیه

ترشی بامیه
تومان

ترشی  بامیه یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی پیاز

ترشی پیاز
تومان

ترشی پیاز یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی پیتزایی

ترشی پیتزایی
تومان

ترشی  پیتزایی  یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی سیر بوته

ترشی سیر بوته
تومان

ترشی   سیر بوته یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی فلفل قرمز

ترشی فلفل قرمز
تومان

ترشی فلفل قرمز یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی گوجه سبز

ترشی گوجه سبز
تومان

ترشی  گوجه سبز یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی لیته شیرازی

ترشی لیته شیرازی
تومان

ترشی  لیته شیرازی یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

ترشی مکزیکی

ترشی مکزیکی
تومان

ترشی  مکزیکی یکی از چاشنی‌های پرطرفدار، بسیار خوشمزه و خوش طعم است. مصرف آن در کنار غذاهای سنتی ایرانی لذت خاصی به خوردن آن، می‌بخشد.

 

Call Now Button