لواشک

نمایش تمام 2 موارد

لواشک کیوی

320,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 14000تومان بسته های 20 کیلویی 280000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 20 کیلویی 320000تومان میباشد

لواشک انار

320,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 14000تومان بسته های 20 کیلویی 280000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 20 کیلویی 320000تومان میباشد

Call Now Button