رب میوه

نمایش تمام 15 موارد

رب آلبالو

234,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 18000تومان بسته های 13 کیلویی 234000تومان میباشد

رب هلو

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب گوجه سبز

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب زغال اخته

208,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 13 کیلویی 208000تومان میباشد

رب کیوی

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب زرد آلو

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب تمشک ملس

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب انجیر

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

رب توت فرنگی

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

رب تمشک وحشی

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

رب پرتغال

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

رب انبه

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

زیتون پروده تمشکی

0تومان

شرکت پخش مزه  از گسترده ترین مراکز تولید و عرضه انواع ترشک لواشک مارمالاد و رب در سطح کشور می باشد. این شرکت به دلیل فروش عمده به صورت مستقیم سبب بر کاهش قیمت و به صرفه تر شدن انواع محصولات برای خریداران این محصولات شده است.

رب زرشک قرمز

234,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 18000تومان بسته های 13 کیلویی 234000تومان میباشد

رب لیمو سبز

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

Call Now Button
لیست علاقه مندی ها 0
× پشتیبانی 24 ساعته فروش