رب آشپزی

نمایش تمام 9 موارد

رب آلو طلایی

208,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 13 کیلویی 208000تومان میباشد

رب آلو قرمز ملس

208,000تومان

 نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 13 کیلویی 208000تومان میباشد

رب تمرهندی

208,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 13 کیلویی 208000تومان میباشد

رب زرشک سیاه

221,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 17000تومان بسته های 13 کیلویی 221000تومان میباشد

رب انار سفت

144,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 9500تومان بسته های 12 کیلویی 114000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 12 کیلویی 144000تومان میباشد

رب انار شل

225,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 15 کیلویی 165000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 15 کیلویی 225000تومان میباشد

.

رب آلوچه جنگلی ترش

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 14000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان میباشد

رب لیمو عمانی

234,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 18000تومان بسته های 13 کیلویی 234000تومان میباشد

رب نارنج

234,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 18000تومان بسته های 13 کیلویی 234000تومان میباشد

Call Now Button
لیست علاقه مندی ها 0
× پشتیبانی 24 ساعته فروش