ترشک مخصوص

نمایش تمام 2 موارد

ترشک معجون ویژه

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

ترشک برگه زرد آلو تمشک

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

Call Now Button